Adaptacija stanovanj

Odvozi in prevozi odpadnega gradbenega materiala na urejena odlagališča.