Asfaltiranje in izdelava cestišč

Asfaltiramo dvorišča vključno z pripravo ter vsemi pomožnimi gradbenimi deli ki so potrebna za uspešno izvedbo