Oporni zidovi in škarpe

Izdelujemo oporne zidove iz armiranega betona ali paskal ki se vgrajujejo strojno.